top of page
Background.jpg
A rhubarb

HVORFOR RUB & STUB

Skovrydning til fordel for landbrug, overdreven brug af vandressourcer, forurening fra landbruget og høje drivhusgasudledninger fra produktion af særlige fødevarer. Det er nogle af mange eksempler på ikke-bæredygtige praksisser i vores fødevareproduktion, der bidrager til klimaforandringer, tab af biodiversitet og forringelse af jordkvaliteten.

Madspild er en del af det store bæredygtigheds-problem - både på nationalt og globalt plan: en tredjedel af al produceret mad går til spilde, hvilket svarer til svimlende 931 millioner tons om året. Det tærer på jordens ressourcer, og har en skadelig indvirkning på klimaet. 

I reduktionen af madspild og fokus på bæredygtige fødevarer og forbrugsmønstre ligger der derfor et enormt potentiale, da det både kan forbedre fødevaresikkerheden, afbøde klimaændringer, spare os for penge og afhjælpe presset på jord, vand og biodiversitet. Derfor er det i alles interesse og alles ansvar at mindske eget madspild og øge bæredygtige fødevarevalg.

Det er Rub & Stubs mission at bidrage til en fremtid uden madspild og med flere bæredygtige løsninger. Vi tilbyder ydelser, der inspirerer og motiverer til handling og kommer med konkrete løsninger. Ved at gøre det kan vi sammen have en positiv indvirkning på vores miljø, klima og skabe en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid for alle.

Læs mere om vores ydelser her.

bottom of page