top of page
Background.jpg
Verdensmaal-globus-gennemsigtig-RGB_edit

VERDENSMÅLENE

Verdensmålene består af 17 hovedmål og 169 delmål, som forpligter alle 193 medlemslande i FN til at eliminere fattigdom og sult, reducere uligheder, forbedre uddannelse og sundhed, skabe anstændige jobs og fremme bæredygtig økonomisk vækst. Den nye dagsorden anerkender sammenhængen mellem social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde og kræver en integreret indsats for at opnå bæredygtig udvikling. (Kilde)

GLOBAL GOALS AND RUB & STUB

Rub & Stub betragter verdensmålene som essentielle for en mere bæredygtig verden, og vi er stolte af at arbejde for målsætningen. Delmål 12.3 sigter mod at reducere globalt madspild med 50% inden 2030. Det specifikke mål lyder på at "halvere per capita madspild på globalt plan på detail- og forbrugerniveau samt reducere fødevaretab i produktions- og forsyningskæderne, herunder fødevaretab efter høst." Hos Rub & Stub forpligter vi os på til at forfølge dette mål i alle vores projekter og aktiviteter, og vi håber at inspirere andre til at gøre det samme.
Læs mere om Verdensmål 12 og delmål 12.3 her.

bottom of page