top of page
Background.jpg
A rhubarb

HVORFOR RUB & STUB

Madspild er et alvorligt  problem både på nationalt og globalt plan: en tredjedel af al produceret mad går til spilde, hvilket svarer til svimlende 931 millioner tons om året. Det tærrer på jordens ressourcer og har en skadelig indvirkning på klimaet.  I reduktionen af madspild ligger der derfor et enorm potentiale, da det både kan forbedre fødevaresikkerheden, afbøde klimaændringer, spare os for penge og afhjælpe presset på jord, vand og biodiversitet. Derfor er det i  alles interesse og alles ansvar at mindske deres eget madspild.
Det er Rub & Stubs misssion at bidrage til en fremtid uden madspild. Vi tilbyder ydelser, der inspirerer og motiverer til handling mod madspild. Ved at gøre det kan vi sammen have en positiv indvirkning på vores miljø og skabe en mere bæredygtig fremtid for alle.
Læs mere om vores ydelser her.

 

bottom of page