top of page
Logo sommer 21.png
SDG-logo.png
12.3.jpg

Verdensmål 12.3

Halvering af det globale madspild med 50% inden 2030

Rub & Stub arbejder aktivt for verdensmål 12.3, som har til målsætning at halvere verdens madspild inden 2030. Verdensmål 12.3 er et undermål til punkt 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion. Kort sagt handler mål 12 om, at vi globalt set hurtigst muligt skal reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Det er en del af Rub & Stubs dna at arbejde for mål 12.3 i samtlige projekter, opgaver og aktiviteter. Vi håber på at inspirere og motivere alle kunder til at gøre det samme.

 

Læs mere om verdensmål 12 her

FNs VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

GENERELT

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

 

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. (Kilde: verdensmaalene.dk)

Rub & Stub betragter verdensmålene som essentielle for en mere bæredygtig verden, og vi er stolte af at arbejde for målsætningen.

high res sdg.jpg
bottom of page